22 de febr. 2012

Està l'enemic?

Está el enemigo? Que se ponga!Escolten, vostès no podrien esperar una mica a traure les porres? Ho dic jo perquè a nosaltres ens costa més de traure els llibres de la motxilla, saben?Ah, que vostès la tenen sempre amanida, no? És que nosaltres, no. Per aixo els hem telefonat, a veure si podem posar-nos d'acord per a l'atac.Sí. Ja ho sabem que els llibres són perillosos, ja ho sabem. Si en això vostès tenen tota la raó. Però, és que s'han de llegir, saben vostès? S'han d'obrir i després s'han de llegir..., i clar! Vostés la porra ja la tenen preparada i nosaltres no podem llegir ni una paraula i...Ja! Que vostès compleixen ordres...? I no podrien di-li als que els manen que...?A que no, no? Que no escolten.Ja. Doncs miren, si vostès no tenen més remei que traure-la, fem una cosa: Ataquem tots a la vegada, però en igualtat de condicions!Mentre nosaltres obrim la motxilla, vostès despassen el segur de la porra. Mentre nosaltres obrim el llibre, vostès desenfunden. Però, abans de pegar-nos, ens deixen llegir una miqueta.Cadascú llegirà del llibre que porte. Jo per exemple en duc damunt un de Joan Baptista Campos. Aquesta estranya quietud, es diu.Posem que llegira això:"Confesse que cada dia lluiteper traçar ponts d'esperança.I allà on la vida no ha estat esmentada,allà he plantat llavors noves.Algunes llavors moren,d'altres hi arrelen,tard o d'hora."Veuen vostès? No és massa llarg el que llegirem. Hauran de tindre paciència només uns segons, com a molt! Vostès ho escolten, i si de cas, després ja ens peguen amb la porra.Ara que si no els sembla bé...., sempre podem arribar a algun altre acord, no?, o què?D'això..., esta telefonada qui la paga?